ПОЛОЖЕННЯ про районний конкурс для педагогів ДНЗ «Моя країна - Україна»

 

Додаток до наказу

 

ТВО Дніпровського району

 

від 30.11.2016 №753 «Про проведення районного конкурсу для педагогічних працівників ДНЗ «Моя країна – Україна»

 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про районний конкурс для педагогів ДНЗ

 

«Моя країна - Україна»

 

 

 

І. Загальні положення

 

Районний  конкурс фахової майстерності педагогів ДНЗ «Моя країна – Україна» (далі - Конкурс) проводиться територіальним відділом освіти Дніпровського району Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.                                                                                                                                            

 

Положення про проведення районного конкурсу визначає порядок організації проведення Конкурсу, умови  участі, визначення переможців та призерів.

 

 Конкурс проводиться з 01.12.2016-10.02.2017 року.

 

 

 

ІІ. Мета та основні завдання конкурсу

 

 1. Конкурс проводиться з метою реалізації мети та завдань «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», підвищення фахової майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів та поширення передового педагогічного досвіду з питань патріотичного виховання, формування ціннісного ставлення особистості до українського народу,  Батьківщини, державної мови, народних звичаїв, традицій, свят, обрядів, символів та реліквій, які мають великий пізнавально-виховний потенціал.

 

2. Основними завданнями Конкурсу є:

 

 -  удосконалення фахової майстерності педагогів у створенні соціально-     педагогічних умов для реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

 

   - виявлення та підтримка творчих педагогічних працівників в дошкільних   навчальних закладах, поширення кращого педагогічного досвіду в районі;

 

   - створення інформаційного банку даних з питань національно-патріотичного виховання у роботі  педагогічних працівників ДНЗ району.

 

 

 

ІІІ. Предмет та зміст Конкурсу:

 

1. Предметом Конкурсу є методичні розробки різноманітних заходів, сценарії та конспекти занять сучасного типу з визначеної теми для дітей дошкільного віку.

 

2. Конкурсні матеріали повинні бути авторськими,  розробленими безпосередньо учасниками Конкурсу.

 

3. Умови проведення Конкурсу та учасники:

 

3.1. Учасниками є педагоги дошкільних навчальних закладів, які надали роботу, виконану у відповідності до вимог, викладених у Положенні про проведення Конкурсу. Участь у Конкурсі може бути індивідуальною або колективною. Кількість авторів колективної розробки може складати не більше трьох.

 

3.2. Авторське право на запропоновані матеріали зберігається за їх авторами.

 

3.3. Територіальний відділ освіти Дніпровського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради залишає за собою право використання конкурсних робіт у своїх освітніх цілях.

 

 

 

ІV. Умови участі у Конкурсі

 

Участь у Конкурсі на добровільних засадах беруть педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів району.

 

Для участі у  Конкурсі учасники надають:

 

- електронну заявку;

 

- матеріали конкурсу викладені на сайтах ДНЗ Дніпровського району. 

 

 

 

Номінації   Конкурсу:

«Методична розробка»

«Кращий сценарій народних традицій  або свята»

«Кращий конспект заняття».

 

 

 

Рекомендовані теми:

 

       «Народні традиції та свята»;

 

       «Рід, родина, Україна»;

 

       «Наша мова – солов'їна»;

 

       «Чим пишається Україна»;

       «Виховуємо, розвиваємо – Україну вивчаємо».

 

Тематика робіт може варіюватися, але повинна розкривати рекомендований тематичний напрямок.

 

 

 

V. Вимоги до оформлення роботи

 

 Робота надана на Конкурс  повинна бути написана державною мовою з урахуванням вимог сучасного українського правопису. Текст набраний в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman розміром 14 pt з полуторним міжрядковим інтервалом. Поля: ліве - 20 мм, праве - 10 мм, верхнє – 10 мм, нижнє – 10 мм.

 

 

 

Кожна конкурсна робота супроводжується відомостями про виконавця:

 

- назва роботи;

 

- вікова категорія вихованців, на яку розрахована робота;

 

- прізвище та ім’я виконавця,  або виконавців (повністю);

 

- дошкільний навчальний заклад ( №, назва).

 

 

 

 

VІ. Організаційний комітет та журі Конкурсу

 

1. Для організації, проведення та визначення переможців Конкурсу створюється організаційний комітет і журі.

 

2. Склад організаційного комітету та журі Конкурсу затверджується наказами ТВО.

 

3. Члени оргкомітету здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу.

 

4. Члени журі:

 

 - оцінюють роботи, представлені на Конкурс;

 

 - рекомендують роботи переможців для використання в роботі педагогами району та участі у конкурсах різного рівня.

 

 

 

VІІ. Визначення переможців та лауреатів.

 

 1. Оцінювання конкурсних робіт здійснюється згідно розроблених критеріїв.

 

2. За результатами Конкурсу визначається переможець та три лауреати у кожній номінації на основі комплексних критеріїв оцінювання конкурсних робіт.

 

3. Переможці та лауреати Конкурсу будуть відзначені на районному святі «Шлях до зірок» у квітні 2017 року. Матеріали переможців можуть бути рекомендовані журі конкурсу до участі в міських, обласних, державних конкурсах, виставках та інших формах презентації досвіду.

 


 

Критерії оцінювання матеріалів  конкурсу 

 

для педагогічних працівників ДНЗ «Моя країна –Україна»

 

 

І.Актуальність (max 10 балів)

 

 

1.Спрямованість на формування ціннісного ставлення особистості до традицій українського народу, Батьківщини, державної мови.

 

2. Обґрунтування (чому саме ця робота представлена на конкурс – обсяг 1-2 сторінки) і чітке й конкретне формулювання цілей і завдань національно-патріотичного виховання.

 

 

 

ІІ. Методичний підхід (max 10 балів)

 

 

1. Відповідність наданого матеріалу віковим категоріям вихованців.

 

2. Оптимальність вибору форм. Доцільність вибору, її відповідність психофізіологічним особливостям дошкільнят. Врахування можливостей активної участі всіх чи більшості вихованців.

 

3. Різноманітність використаних методів і прийомів роботи, їх взаємозв’язок та обґрунтованість добору.                                           

 

4. Дотримання змінності видів діяльності.

 

5. Забезпечення індивідуалізації та диференціації.

 

6. Змістовність заходу, його логічна завершеність та достатність опису конкурсної роботи.

 

7. Новизна викладення матеріалу (сучасність).

 

8. Виконання вимог оформлення роботи.

 

 

 

ІІІ. Додаткове оцінювання  (max 10 балів)

 

 Різноманітність додатків, які ілюструють надані матеріали (текстові та наочні), у тому числі фото, відео (тривалістю не більше 5 хвилин) чи презентації.

 

 

 

Максимальна кількість балів – 30 балів.